Strona główna
Zrzeszenie Właścicieli i Zarządców Domów
Zrzeszenie Właścicieli i Zarządców Domów

Zarządzanie obiektami - handel

Zrzeszenie Właścicieli i Zarządców Domów

85-051, Bydgoszcz, Pomorska 66

zwizd-bydgoszcz.pl
Zrzeszenie Właścicieli i Zarządców Domów zajmuje się m.in. sprawozdaniami finansowymi Wspólnot Mieszkaniowych, które zawierają bilans, rachunek wyników i informacje dodatkowe. Kluczową rolę w zarządzaniu nieruchomością przez firmę pełni statut wspólnoty mieszkaniowej, który określa zasady wyboru organów wspólnoty oraz sposób podejmowania decyzji przez zgromadzenie wspólników. Firma współpracuje z doświadczonymi specjalistami z zakresu prawa, administracji i księgowości oraz z firmami sprzątającymi.